Bobrowiecka Warszawa – 2013

Zakres robót Wykonanie ścian szczelinowych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie
Termin realizacji grudzień 2012 – marzec 2013
Zleceniodawca PRiBO Sp. z o.o.
Wartość kontraktu 2,0 – 2,5 mln zł

Bobrowiecka 01 Bobrowiecka 03 Bobrowiecka 02Bobrowiecka 05Bobrowiecka 04

POWRÓT