Elektrociepłownia Kozienice – 2015

Zakres robót Wykonanie pali CFA Ø 800 mm dla potrzeb podpór pod słupy linii energetycznej 400 kV na terenie Elektrociepłowni Kozienice
Termin realizacji sierpień, wrzesień 2015
Zleceniodawca RAD-BUD Radosław Koziński
Wartość kontraktu do 250 tys.
POWRÓT