LCS Ciechanów – 2014

Zakres robót Wykonanie ścian szczelinowych na budowie: „Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia- obszar LCS Ciechanów”
Termin realizacji kwiecień – lipiec 2014
Zleceniodawca Warbud
Wartość kontraktu 5,5 – 6,0 mln zł

Ciechanów_005 Ciechanów_006 Ciechanów_007 Ciechanów_011

POWRÓT