OFERTA

Zakres naszej specjalizacji

  • mikropale Ø 100 do 300 mm wykonywane różnymi technikami, również do wzmocnień istniejących fundamentów;
  • pale CFA Ø 400 do 1000 mm (formowane świdrem ciągłym) – jako posadowienia obiektów budowlanych;
  • palisady jako obudowy wykopów, zabezpieczenie skarp;
  • iniekcje;
  • grunt gwoździowany jako lekkie konstrukcje oporowe;
  • kotwy gruntowe;
  • ściany berlińskie;
  • ściany szczelinowe grubości 600 do 800 mm.