Mikropale

Technologia wykonania mikropali

Mikropale wykonywane są przez naszą firmę w technologii formowania świdrem ciągłym. Technologia ta polega na wkręceniu świdra ślimakowego do projektowanej głębokości i w trakcie jego wyciągania tłoczenia przez rdzeń zaczynu cementowego.

Tłoczony pod odpowiednim ciśnieniem zaczyn wypełnia otwór i zabezpiecza stateczność jego ścian. Po wyciągnięciu świdra następuje włożenie rurowego zbrojenia mikropala z zaworami zwrotnymi w wypełniony otwór zaczynem.

W przypadku zbrojenia z kształtownika, mocowane są do niego dwie plastikowe rurki iniekcyjne z odpowiednio rozmieszczonymi zaworami. Przez rurki te po odpowiednim czasie zostaje wykonana w zależności od typy mikropala, iniekcja niskociśnieniowa lub wielokrotna wysokociśnieniowa w strefie zespolenia mikropala z gruntem nośnym.