Pale CFA, palisady

Pale CFA wykonujemy od ponad 25 lat

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy pale CFA formowane świdrem ciągłym (z ang. „Continuous Flight Auger”). W naszym dorobku znajdują się m.in. realizacje na terenach Elektrociepłowni Pątnów, Gdańsk i Gdynia, Elektrociepłowni Siekierki i Żerań. Ponadto realizowaliśmy kilkukrotnie zadania na terenach PKN Orlen w Płocku, a także wykonaliśmy posadowienia kilku silosów na terenie Cukrowni w Krasnymstawie, Nakle i Opalenicy. Realizowaliśmy zadania przy wykonywaniu posadowienia pośredniego licznych podpór mostów, między innymi mostu Północnego w Warszawie i Świętokrzyskiego. Zapewnialiśmy możliwość budowy licznych centrów handlowych jak i osiedli domów i wieżowców na terenie całego kraju w trudnych warunkach gruntowych.

Pale CFA – technologia wykonania

Do wykonywania pali w technologii CFA powinna być zastosowana specjalistyczna palownica z osprzętem do wiercenia ciągłego. Palownica musi byś wyposażona co najmniej w czujnik ciśnienia betonu ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągłe wizualne obserwowanie przez operatora ciśnienia betonu w czasie formowanie pala.

Wiercenie otworów odbywa się świdrem ślimakowym w sposób ciągły bez wyjmowania świdra. Długość świdra powinna być większa od długości pali. Ciągłe wiercenie zapewnia wypełnienie przestrzeni między zwojami urobkiem i dzięki temu zapwenia utrzymanie stateczność otworu.

Formowanie trzonu pala rozpoczyna się bezpośrednio po osiągnięciu przez świder zamierzonej głębokości. Polega ono na podciąganiu świdra z odpowiednia prędkością z jednoczesnym tłoczeniem betonu przez jego rurę rdzeniową z odpowiednim wydatkiem i ciśnieniem.

Szkielet zbrojeniowy opuszcza się w świeżą mieszankę betonową, bezpośrednio po zakończeniu betonowania i oczyszczeniu z urobku górnej części otworu. Ostatnie metry mogą być pogrążane za pomocą specjalnego wibratora.