Ściany szczelinowe

Firma Miniekt wykonuje ściany szczelinowy grubości 600 oraz 800 mm.

Ściany szczelinowe – Technologia wykonania

Do głębienia szczelin wykorzystuje się głębiarki z chwytakiem hydraulicznym żerdziowym lub linowym o rozwartości szczęk 2.5 m do 2.8 m i odpowiedniej szerokości.

Do produkcji zawiesiny bentonitowej, której zadaniem jest utrzymanie stateczności głębionej szczeliny wykorzystuje się mieszalniki szybkoobrotowe, zestaw zbiorników o odpowiedniej objętości z mieszadłami podtrzymującymi oraz hydrocyklon do odpiaszczania zawiesiny.

Wykonanie jednej sekcji obejmuje:

  • produkcję zawiesiny bentonitowej,
  • głębienie sekcji pod osłoną zawiesiny bentonitowej,
    przygotowanie i opuszczenie zbrojenia wraz z elementem rozdzielczym w wykonaną szczelinę sekcji,
  • betonowanie sekcji metodą kontraktor,
  • wyciąganie elementu rozdzielczego.