Polbud-Pomorze – pale CFA IS – Marki S8

Wykonanie trzonów pali CFA z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej (pale CFA IS), dla potrzeb posadowienia obiektów mostowych na budowie obwodnicy Marek koło Warszawy

„Miniekt wykonał łącznie 389 szt. pali CFA IS fi 600/1000 mm oraz fi 800/1000 mm. Powierzone prace zostały wykonane  solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną, uzyskując wysoką jakość, potwierdzoną próbnymi obciążeniami oraz badaniami ciągłości.”

Ryszard Kaptur, Prezes ZarząduPolbud
pobierz PDF

POWRÓT