Park Biznesu Teofilów, Łódź – 2010

Zakres robót Wykonanie 2300 m2 ścian szczelinowych gr. 60 cm oraz kotew gruntowych na budowie przy ul. Traktorowej w Łodzi
Termin realizacji maj – lipiec 2010
Zleceniodawca Budimex S.A.
Wartość kontraktu 1,5-2,0 mln
POWRÓT