Politechnika Łódzka – 2014

Zakres robót Wykonanie ścian szczelinowych na budowie obiektu badawczo – laboratoryjnego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 2 w Łodzi
Termin realizacji wrzesień – październik 2014
Zleceniodawca CZ.P.B.P. „Przemysłówka” S.A.
Wartość kontraktu 1,0 – 1,5 mln zł

Politechnika Lodz_001 Politechnika Lodz_002 Politechnika Lodz_003 Politechnika Lodz_004

POWRÓT