Budimex – Park Teofilów – wykonanie ścian szczelinowych

 
„Powierzone zadania P.U.I. Miniekt wykonał zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, uzyskując dobrą jakość zrealizowanych robót. […] Nasze doświadczenia we współpracy z firmą Miniekt, w pełni upoważniają nas do polecenia jej jako profesjonalnego i solidnego wykonawcy ścian szczelinowych.”

Artur Adamus, Kierownik Kontraktu
pobierz PDF

Chemadex – EC Gdańsk i Gdynia – wykonanie baret

 
„Dobre efekty osiągnięto dzięki dużemu doświadczeniu kadry kierowniczej, wysokiej sprawności organizacyjnej, odpowiedniemu zapleczu sprzętowemu oraz profesjonalnej załodze, która na każdym etapie robót wykazywała dbałość o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad BHP.”

Mieczysław Cyganowski, Prezes Zarządu
Darian Grafa, Wiceprezes Zarządu
pobierz PDF

WARBUD – LCS Ciechanów – wykonanie ścian szczelinowych

 
„Kadra P.U.I. MINIEKT […] wykazała się dużą wiedzą techniczną i zmysłem organizacyjnym szczególnie w trudnych warunkach zimowych. Dobra ocena dotychczasowej współpracy pozwala nam polecić P.U.I. MINIEKT jako rzetelnego projektanta i wykonawcę specjalistycznych robót fundamentowych.”

Jarosław Popiołek, Dyrektor d/s Technicznych
pobierz PDF

PEBEKA

br15„… P.U.I MINIEKT Sp. z o.o. jako doświadczony projektant i wykonawca specjalistycznych robót fundamentowych jest godnym polecenia innym Inwestorom.”

Jerzy Głód
V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych

SKANSKA

Skanska2„Wykonanie robót w trudnych warunkach gruntowych i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów na ograniczonym terenie jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji kadry technicznej i pracowników firmy MINIEKT”

Jacek Migała
Dyrektor Wsparcia Technicznego