JUVENES

br05„… P.U.I. MINIEKT Sp. z o.o. jako doświadczony projektant i wykonawca specjalistycznych robót fundamentowych zapewnia terminowość realizacji i wysoką jakość robót.”

Rafał Szczepański
Prezes

HYDROBUDOWA 6

Hydrobudowa6„Mimo trudnych warunków gruntowych powyzsze prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.”

Jerzy Zyśk
Członek Zarządu

KARMAR

referencje„Zaangażowanie pracowników i kadry kierowniczej firmy MINIEKT przy wykonywaniu w/w robót, między innymi w bezpośredniej bliskości istniejącej zabudowy, pozwala nam rekomendować ja jako profesjonalną i rzetelną w zakresie specjalistycznych robót fundamentowych”

Włodzimierz Bogiel
Prezes Zarządu

BETON-STAL OSTROŁĘKA

br07„W wyniku zasosowania nowatorskiej w Polsce technologii formowania pali świdrem ciągłym Przedsiębiorstwo „MINIEKT” ww roboty wykonało w bardzo krótkich terminach oraz z wysoką jakością”

Zbigniew Lechmański
V-ce Prezes Zarządu

ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWA

br09„Wykorzystanie myśli inżynieryjskiej „MIniektu” umożliwiło nam sprawne zrealizowanie wyżej wymienionych obiektów pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i terminowym. Firma „Miniekt” świetnie radziła sobie w nader trudnych warunkach czynnego zakładu”

Mirosław Wolski
Z-ca DDyrektora d/s Rozwoju