MAZOWIECKIE MOSTY

br08„Pracownicy Przedsiębiorstwa „MINIEKT” wykazali sie przy rezalicacji w/w robót dużych zaangażowaniem i wiedzą techniczną.”

Jan Flis
V-ce Prezes Zarządu

MARAD

br06„Roboty […] zostały wykonane w umownym terminie. Wykonanie robót w trudnych warunkach gruntowych i bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji pracowników i kadry technicznej Miniektu.”

Zbigniew Bombik
Dyrektor Generalny

HABEST

br10„Wykonanie w czasie 11 miesięcy 1999 roku skomplikowanych technologicznie robót, w tym między innymi ścian szczelinowych […] jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji…”

Hanna Jankiewicz-Garwolińska
Prezes Zarządu

MOSTPOL

br03„Jakość oraz terminowość wykonania […] w trudnych warunkach pracującego zakładu świadczą o wysokich kwalifikacjach kadry technicznej przedsiębiorstwa MINIEKT Sp. z o.o. godnego polecenia innym inwestorom.”

Grzegorz A Olak
Prezes Zarządu

ISAN INVEST

br12„Z przyjemnością możemy polecić firme Miniekt Sp. z o.o. innym inwestorom jako rzetelnego projektanta i wykonawce specjalistycznych robót fundamentowych.”

Katarzyna Potorczyn
Prezes Zarządu