MPRD S.A.

br13„…roboty […] zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską i przyjętym harmonogramem robót. Z przyjemnością możemy polecić firmę MINIEKT Sp. z o.o. jako rzetelnego i fachowego wykonawcę specjalistycznych robót fundamentowych.”

Aleksander Niedziałkowski
Kierownik Kontraktu

PIASECKI

br14„Realizacja robót przebiegała sprawnie mimo trudnych warunków gruntowych i okresu zimowego. P.U.I „MINIEKT” jako odpowiedzialny i doświadczony wykonawca robót palowych gwarantuje szybką i prawidłową realizacje inwestycji budowlanych.”

Wojciech Krysiński
V-ce Prezes Zarządu

LECH

br16„… roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i sztuką inżynierską. Dobra ocena dotychczasowej współpracy pozwala nam z przyjemnością polecić P.U.I. MINIEKT Sp. z o.o. jako niezawodnego partnera, rzetelnego wykonawcę i projektanta specjalistycznych robót fundamentowych”

Jacek Bielecki
Dyrektor d/s Realizacji Inwestycji