Technogeo – Green Mokotów – ścianka berlińska

Zabezpieczenie wykopu – ścianka berlińska z wykorzystaniem pali CFA, dla potrzeb budowy Green Mokotów Residence w Warszawie, Etap V.

„Prace realizowane były zgodnie z harmonogramem i należytą starannością. Dobre efekty osiągnięto dzięki dużemu doświadczeniu kadry kierowniczej, wysokiej sprawności organizacyjnej, odpowiedniemu zapleczu sprzętowemu oraz profesjonalnej załodze.”

Marek Woźniak, Prezes Zarządu
pobierz PDF

POWRÓT