Unibep – Jana Kazimierza – palisada z pali CFA

Zabezpieczenie wykopu – palisada z pali CFA fi 500mm, w łącznej długości ok 1000 mb, dla potrzeb inwestycji Miasto Wola przy ul. Jana Kazimierza 23 w Warszawie.

„Zlecone prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przekazaną dokumentacją techniczną oraz zachowaniem wszelkich prawideł sztuki budowlanej.
W nawiązaniu do powyższego rekomendujemy firmę „MINIEKT” Sp. z o.o. jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę w zakresie robót fundamentowych.”

Dariusz Górski, Kierownik Kontraktu logotyp_unibep
pobierz PDF

POWRÓT